Vergoeding

Wat wordt er vergoed?

Ergotherapie Vita Nova heeft met alle verzekeringsmaatschappijen contracten afgesloten. Alle ergotherapie behandelingen worden vanuit de basisverzekeringen vergoed voor 10 uur per kalenderjaar.

Let op: de ziektekostenverzekeraar hanteert voor de basisverzekering een eigen risico. Als u (nog) niet over uw eigen risico bent of deze niet gespreid betaalt, dan kan het zijn dat u de eerste behandelingen zelf dient te betalen. De ergotherapeutische behandeling bedraagt € 16,00 per kwartier. Het aan huis toeslag bedraagt €26,00 (kan per verzekeringsmaatschappij wisselen).

Als u een aanvullend pakket heeft, dan worden de extra uren vergoed. Raadpleeg uw verzekeraar of bekijk uw polis om te achterhalen hoeveel uur exact vergoed wordt.

U kunt er ook voor zorgen om als bedrijf ondersteuning van een ergotherapeut in te schakelen. In dat geval dient u de kosten zelf te vergoeden. Maak een vrijblijvende afspraak om de mogelijkheden te bespreken.

Heeft u nog vragen met betrekking tot de vergoeding neem dan contact met ons op.

Praktijkregels

Bij de intake graag het volgende meenemen:

> Een verwijsbrief. Anders neemt de ergotherapeut een DTE af (Direct Toegankelijkheid Ergotherapie).
> Identiteitsbewijs/rijbewijs
> Verzekeringspasje
> Indien u verhindert bent, graag 24 uur van te voren uw afspraak afzeggen, anders wordt de afspraak alsnog in rekening gebracht.
> Bij thuisbehandelingen, houd er rekening mee dat de ergotherapeut 10 minuten eerder of later aanwezig kan zijn i.v.m. weer- en verkeer-omstandigheden.

Klachten

Nederlands Paramedisch Instituut

Mocht u ontevreden zijn over de zorg, dan kunt u uw klacht bespreken met uw ergotherapeut. Als beide partijen intern niet uitkomen, dan kan u contact opnemen met de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn: Secretariaat Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn  p/a Nederlands paramedisch Instituut, Postbus 1161, 3800 BD  Amersfoort, Tel: 033 4216189. Zij zullen dit verder met u afhandelen.

Een folder van de klachtencommissie kan u bij uw ergotherapeute vragen.