Over Vita Nova

Waarom Vita Nova?

Als ergotherapeut hecht ik grote waarde aan kwaliteit en kennis. Beide probeer ik hoog te houden door mijzelf regelmatig bij te scholen en diverse congressen bij te wonen. De behandelingen binnen ergotherapie Vita Nova zijn dan ook gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen. Uw wens en die van uw naasten worden hierop voorop gesteld. Ik neem u met elke stap mee zodat u weer de regie over uw eigen leven terug krijgt.
Om de cliënt van de beste zorg te voorzien, zoek ik regelmatig samenwerkingsverbanden op met diverse (para) medici. Het bijwonen van wijkzorg overleggen vind ik dan ook erg belangrijk. Zo blijf ik op de hoogte van de veranderingen die gaande zijn binnen uw wijk.

Specialisaties

Ergotherapie en GGZ

  • Samen met de cliënt uitzoeken wat belangrijk is om (weer) te kunnen doen en stapsgewijs werken aan eigen doelen en herstel.
  • Verwerven van meer controle op eigen situatie, het bewustwording en het stimuleren van participatie binnen de maatschappij.
  • De cliënt versterken in zijn mogelijkheden om actiever deel te nemen aan de activiteiten op het gebied van persoonlijke verzorging, huishouding, werk, school en sociale activiteiten

Valpreventie voor ouderen

  • meer controle over vallen en valangst
  • beter in staat zijn om realistische doelen te stellen over het ondernemen van activiteiten
  • informatie en praktische tips ontvangen over het voorkomen van vallen binnen de woning

Ergotherapie voor Arabischtalige cliënten

  • Kennis over Marokkaanse, Turkse en Arabisch normen/waarden en cultuur
  • Arabische, Marokkaanse en Berbers taal machtig
  • Geen tolk van kinderen, familie en/of vrienden nodig

Visie

Vita Nova gelooft dat ergotherapie toegankelijker dient te worden zodat alle cliënten hier gebruik van kunnen maken. Ergotherapie zorgt ervoor dat het handelen van de medemensen wordt verbetert en zorgt ervoor dat zij langer en zelfstandiger thuis kunnen blijven wonen. Ik ben er van overtuigd dat het langer thuis wonen een betere kwaliteit van leven met zich meebrengt dan verblijven binnen een instelling. Bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen (participatiesamenleving) wordt er steeds meer uitgegaan van zorgen voor elkaar. Daarom zie ik ergotherapie als een vangnet voor de vraagstukken die hierdoor kunnen ontstaan. Als ergotherapeut kan ik goed aansluiten bij deze ontwikkelingen. Om deze reden is het belangrijk om hierop in te spelen door contact te zoeken met andere professionals in de wijk en samen deze vraagstukken op te pakken.

Ergotherapeut

null
Naima Achaaoui
Ergotherapeut
Mijn naam is Naima Achaaoui. Praktijkhouder en het gezicht achter Ergotherapie Vita Nova. Begin 2016 ben ik afgestudeerd als ergotherapeute aan de Hogeschool van Amsterdam. Vlak na mijn afstuderen ben ik op de afdeling revalidatie gaan werken. Hier heb ik diverse cliënten behandeld met diverse hulpvragen op het gebied van revalideren en terug naar huis. Met heupfracturen, CVA, Parkinson, MS en Alzheimer als voorbeeld.

Na mijn tijd binnen de revalidatie heb ik nog enige tijd gewerkt binnen de verpleeghuiszorg. Met name op het gebied van somatiek, dementie en crisis opname. Tegelijkertijd ben ik gestart met mijn eigen eerstelijns praktijk in Amsterdam en omstreken. Werken binnen de eerstelijns vond ik altijd erg leuk en uitdagend om te doen, een logische stap was dan ook starten voor mijzelf.

Als ergotherapeut ben ik breed inzetbaar. Door mijn opgedane ervaring binnen de revalidatie, behandel ik frequent cliënten binnen de thuissituatie die verder moeten revalideren. Maar ook cliënten met dementie, niet aangeboren hersenletsel en val-angst (cursus Zicht op Evenwicht wordt ingezet).  Op dit moment ben ik mij verder aan het specialiseren in het behandelen van cliënten met reumatoïde artritis, atrose en het in kaart brengen van belasting en belastbaarheid bij vermoeidheidsklachten.

Verder ben ik gecertificeerd in het afnemen van Direct Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE), geregistreerd bij de kwaliteitsregister en actief als voorzitter binnen het netwerk Diversiteit voor Ergotherapeuten.

Waarom voor Vita Nova kiezen?

Als ergotherapeut en praktijkhouder ben ik niet gebonden aan bepaalde behandel tijd en/of regels. Ik ben vrij in mijn keuzes en kies dan ook voor om ver voor mijn cliënten te gaan. Aan kwaliteit hecht ik dan ook veel waarde.
Alle behandelingen worden gegeven op basis van de meest actuele wetenschappelijke kennis, gericht op de cliënt en diens familie.

Verder ben ik van mening dat je samen sterker staat. Daarom onderhoud ik goed contact met verschillende collega’s (fysiotherapeuten, huisartsen, maatschappelijk werkers revalidatieartsen en (thuiszorg) winkels. Door multidisciplinair te werk te gaan, worden uw vragen afgestemd en ondervangen vanuit diverse (para) medische hoeken.

Aangesloten bij

Wat onze cliënten over ons zeggen;