Ergotherapie

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is een paramedisch beroep, die mensen in staat stelt om (opnieuw) hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dit niet meer lukt door allerlei lichamelijke of psychische problemen. U kunt hierbij denken aan alle dagelijkse activiteiten zoals zelfverzorging (douchen en aankleden) eten, koken, boodschappen doen, zich binnen en buitenshuis verplaatsen en het werk dat u beoefent.

Het doel van ergotherapie is ervoor zorgen dat u de activiteiten zo zelfstandig mogelijk weer kunt uitvoeren. Dit kan door het trainen, het coachen van de cliënt of het inzetten van bepaalde hulpmiddelen. De behandelingen kunnen op locatie plaatsvinden, thuis bij u of op uw werk. De behandelingen vinden plaats daar waar het handelingsprobleem zich plaats vindt.

Voor wie is ergotherapie bedoeld?

Ergotherapie is voor iedereen vanaf 16 jaar en ouder. En ieder die beperkt wordt in zijn dagelijkse leven en niet meer volledig zelfstandig kan functioneren. Deze belemmeringen kunnen komen door lichamelijke en/of geestelijke problemen.

Daarnaast is ergotherapie bedoeld voor de mantelzorgers, de partners en professionals in de zorg die moeilijkheden ervaren in het verzorgen, het coachen en het begeleiden van hun naasten/cliënten. Door de betrokkenen te adviseren, te instrueren en te begeleiden, kan er passend zorg geboden worden en wordt overbelasting voorkomen.

Voorbeeld hulpvragen zouden kunnen zijn;

 • Het doen en het bijhouden van het huishouden. Het bereiden van maaltijden en zelfverzorging;
 • Ik kan mijn steunkousen niet zelfstandig aan/uit trekken. Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
 • Ik heb Artrose/Reuma en ik heb moeite met het uitvoeren van alledaagse handelingen;
 • Ik heb een CVA gehad en sindsdien heb ik rest verschijnselen die mij beperken in mijn dagelijks leven;
 • Ik heb een woonaanpassing nodig, maar weet niet hoe ik dit kan aanvragen en welke het meest geschikt is;
 • Ik heb handklachten en ervaar moeite in mijn dagelijkse handelingen. Wat kan ik doen?
 • Het reizen met openbaar vervoer lukt niet (kan men niet i.v.m. angsten en dergelijke);
 • Het indelen van de tijd, waardoor u het gevoel heeft dat u vaak tijd te kort heeft;
 • Het vinden van balans tussen rust/ontspanning en activiteit waardoor u vaak oververmoeid bent;
 • Ik heb moeite om mijn dag te plannen. De ene dag doe ik heel veel en de andere dag kom ik nergens aan toe. Hoe kan ik mijn activiteiten beter verdelen over de week?
 • Ik wil graag weer aan het werk, maar ik vind het lastig om werk en het huishouden te combineren. Hoe kan ik die twee taken goed combineren?
 • Ik vind het erg lastig om mij te concentreren op een taak? Hoe zorg ik ervoor dat ik minder (snel) afgeleid word?