Ergotherapie Vita Nova

Ergotherapie is beschikbaar voor een ieder die het belangrijk vindt om zijn zelfstandigheid, zelfredzaamheid en regie over eigen leven te behouden. Ergotherapie Vita Nova begeleidt en ondersteunt u hierin.

Specialisaties

Werkplekanalyse advisering

  • Om goede arbeidsomstandigheden te realiseren en te waarborgen
  • Om gezondheidsklachten te verminderen of leren hoe je hiermee kan omgaan
  • Om huidige gezondheidsklachten voor te komen in de toekomst

Ergotherapie voor Arabischtalige cliënten

  • Kennis over Marokkaanse, Turkse en Arabische normen, waarden en cultuur
  • Wij spreken de Arabische, Marokkaanse en Berberse taal
  • Je hoeft geen eigen tolk (kind, familielid en/of vrienden) mee te nemen

Valpreventie voor ouderen

  • Valpreventie door meer controle krijgen over vallen en val angst
  • Beter in staat zijn om realistische doelen te stellen over het ondernemen van activiteiten
  • Informatie en praktische tips ontvangen over het voorkomen van vallen binnen de woning

Werkwijze

Aanmelden

De cliënt kan zelf contact opnemen met de ergotherapeut. Hierna zal er een screening plaats vinden (DTE). Een ander mogelijkheid voor contact is via de huisarts een verwijsbrief verkrijgen.

Intake

Na het aanmelden zal er een intakegesprek plaatsvinden. Dit gesprek duurt circa 60 minuten. Tijdens de intake zal de ergotherapeut samen met u uitgebreid de hulpvraag doornemen.

Analyse

Tijdens de analyse zal er, indien nodig, een observatie plaatsvinden om te analyseren waar het probleem zich bevindt en wat het handelingsprobleem precies inhoudt. Het resultaat van de analyse zal meegenomen worden in het opstellen van een behandelplan.

Behandelplan opstellen

Nadat alle gegevens verzameld zijn, zal de ergotherapeut een behandelplan samen met u opstellen. De ergotherapeut stelt samen met u de doelen waaraan gewerkt kan/zal worden. Wanneer u hiermee akkoord gaat, dan kan het behandelplan uitgevoerd worden.

Uitvoeren behandelplan

Het behandelplan wordt aan de hand van uw wensen uitgevoerd. Het plan kan indien nodig aangepast worden.

Tussentijdse evaluatie

Tussen de behandelingen door, evalueert de ergotherapeut samen met u hoe u de behandelingen vindt gaan. Als er nieuwe hulpvragen zich opdoen kan de ergotherapeut samen met u nieuwe doelen opstellen.

Herpak uw leven

Wilt u weer grip krijgen op uw leven en zelfstandig uw dagelijkse activiteiten blijven uitvoeren?

Neem dan contact op met ons